wygrzewanie wylewki

OGRZEWANIE PODŁOGOWE – WYGRZEWANIE WYLEWKI

Decydując się na ogrzewanie podłogowe, które niewątpliwie posiada wiele zalet, należy mieć na uwadze, że dla jego prawidłowego funkcjonowania, należy przestrzegać określonych zasad. Jedną z bardzo istotnych kwestii, o której nie można zapomnieć przed montażem zarówno drewnianych podłóg, jak i płytek, jest odpowiednie wygrzanie wylewki. Sposób wygrzewania wylewki w przypadku ogrzewania podłogowego jest bowiem inne niż dla standardowych jastrychów, a także różne w zależności od typu wylewki (anhydrytowa lub cementowa). Jak prawidłowo wygrzać „podłogówkę” przed położeniem podłogi drewnianej, jakie są konsekwencje niewygrzania wylewki lub zbyt wczesnego rozpoczęcia procesu jej wygrzewania? Czytajcie poniżej!

Prawidłowe wygrzewanie wylewki z ogrzewaniem podłogowym

W przypadku ogrzewania podłogowego, w zależności od rodzaju wylewki, należy postępować zgodnie z normą PN-EN 1264.

  • Jastrychy cementowe

Przy cementowych wylewkach uruchomienie instalacji grzewczej może nastąpić najwcześniej po 21 dniach. Procedurę wygrzewania należy rozpocząć od podwyższenia  temperatury wody grzewczej o ok. 5-10°C nad temperaturę otoczenia. Co 2-3 dni należy podnosić temperaturę wody grzewczej o 5°C, aż do uzyskania temperatury 45-50°C, którą należy utrzymać przez 5 dni. Następnie, co 2-3 dni, należy obniżać temperaturę zasilania wody grzewczej o 5°C, aż do osiągnięcia ok. 20-25°C.

  • Jastrychy anhydrytowe

Dla wylewek anhydrytowych wygrzewanie również najlepiej rozpocząć wodą grzewczą o temperaturze ok. 5-10°C wyższej niż temperatura otoczenia. Przez kolejne dni należy podnosić temperaturę wody grzewczej o 5°C na dobę, aż do osiągnięcia maksymalnie 55°C, które następnie należy utrzymywać przez 2-5 dni (w zależności od wytycznych producenta jastrychu). W następnych dniach trzeba przeprowadzić proces schładzania wylewki – każdego dnia temperatura wody grzewczej powinna być zmniejszana o 5°C aż do osiągnięcia temperatury 20-25°C;

Istotnym jest, by temperatura zasilania była stała oraz nie była zmniejszana na noc. W czasie wygrzewania posadzki konieczne jest wietrzenie pomieszczeń (bez przeciągów, by zapobiec nierównomiernemu wysychaniu wylewki). Podczas procesu wygrzewania na powierzchni wylewki nie powinny znajdować się przedmioty, które mogłyby ograniczyć odparowanie wody z jastrychu.

Ponadto po wygrzewaniu warto przeprowadzić próbę wilgotności. Próbę tą można wykonać w bardzo prosty sposób: folię PE o powierzchni ok. 1 m2 należy rozłożyć na wybranej powierzchni wylewki, a jej brzegi szczelnie dokleić taśmą. Po upływie doby należy odkleić folię i sprawdzić, czy pojawiły się na niej kropelki odparowanej wody. W przypadku, gdy na folii pojawiła się wilgoć, trzeba ponownie uruchomić instalację grzewczą i wygrzewać wylewkę jeszcze kilka dni. Po tym czasie ponownie przeprowadzić pomiar wilgotności.

ogrzewanie podłogowe - przekrój

Pominięcie etapu wygrzewania jastrychu

Nie bez powodu proces wygrzewania podłogówki uznaje się za kluczowy etap, o którym powinien poinstruować każdy producent jastrychu. Płyta podłogi grzewczej jest nawet o połowę grubsza od standardowej wylewki, a w konsekwencji zawiera więcej wody, której odparowanie zajmuje więcej czasu. Wygrzewanie wylewki ma na celu równomierne odprowadzenie wilgoci i usunięcie naprężeń, które mogłyby spowodować pękanie umieszczonej na niej  finalnej podłogi bądź unoszenie się brzegów posadzki.

Jeśli jastrych nie zostanie odpowiednio wygrzany, jego górna i dolna strefa będą posiadały różną wilgotność, co w efekcie, po uruchomieniu grzejników, spowoduje odkształcenie się całej płyty grzewczej. Brzegi płyty mogą ulec wygięciu ku dołowi, a wewnętrzna powierzchnia płyty może unieść się, tracąc tym samym styczność z izolacją.

Ponadto położenie płytek lub warstwowej podłogi drewnianej na niewyschniętej wylewce może doprowadzić także do pękania ceramiki, powstawania szczelin pomiędzy deskami podłogowymi, odklejanie się podłogi od wylewki, czy też deformację drewna, a to na skutek „wygięcia” płyty grzewczej i/lub odparowywania wody z wylewki.

Nieprawidłowe wygrzewanie wylewki

Zbyt wczesne uruchomienie instalacji grzewczej również może doprowadzić do poważnych konsekwencji. Wygrzewanie wylewki, która nie uległa związaniu (min. 21 dni dla jastrychu cementowego, a 7 dni dla anhydrytowego), spowoduje usunięcie z niej wody, która jest konieczna do prawidłowego procesu wiązania. Odprowadzając przedwcześnie wodę, jastrych nie osiągnie odpowiedniej wytrzymałości. Do czasu związania wylewki, należy chronić jej powierzchnię przed nadmiernym wysychaniem – nie należy wywoływać przeciągów, otwierać okien.

Podobnie na jastrych niekorzystnie zadziała ustawienie zbyt wysokiej temperatury wody w rurach grzewczych lub przeprowadzenie zbyt szybkiego procesu wygrzewania. Nierównomierny rozkład temperatury w płycie grzewczej (przy gwałtownym ogrzewaniu woda w rurach nie zdąży nagrzać się jednakowo), spowoduje wygięcie płyty na skutek uniesienia się jej krawędzi.

Aby uniknąć niepotrzebnych problemów i cieszyć się zaletami płynącymi z ogrzewania podłogowego, pamiętajcie o powyższych wskazówkach! Miejcie także na uwadze, że do ogrzewania podłogowego polecamy wyłącznie warstwowe podłogi drewniane (https://www.roble.eu/podlogi/deska-warstwowa).